Sıkça Sorulan Sorular

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1) Mailde kendimi tanıtırken hangi bilgileri yazmalıyım?

Mail yazarken öğrenciler öncelikle ad-soyad, öğrenci numarası, sınıfı ya da mezun durumda olup olmadığını belirterek maile başlamalıdır.

2) Stajlarda mezun durumda olmak ne demektir?

Almanız gereken tüm dersleri başarıyla tamamlayıp mezuniyetiniz için sadece staj kalması halinde mezun durumda olursunuz.

3) Ara sınıf öğrencisiyim (mezun durumda değilim), staj defterimi / raporumu ne zaman teslim etmeliyim?

Staj defterleri / raporları staj bitimi sonrası ilan edilen ilk defter / rapor toplama döneminde bölüm başkanlığı sekreterliğine teslim edilmelidir. Bunun için bölüm tarafından ilan edilecek tarihler takip edilmelidir. Yaz stajları için rapor toplama dönemi güz yarıyılı kayıt haftasını takip eden ilk bir ay içerisinde olacaktır.

4) Staj başvurusunu en az kaç gün öncesinden yapmalıyım?

Staj başvurusu talep edilen staj başlangıç tarihinden tarihinden en az 10 (on) gün önce Obisis başvurusu ve evrak teslimi yapılmalıdır.

5) Obisis üzerinden staj başvurumu yaptım. Daha sonra ne zaman / ne yapmalıyım?

Obisis başvurusu sonrası bölüm sitemizdeki staj ilkeleri dikkatlice incelenerek ilkelerde belirtilen evraklar talep edilen staj başlangıç tarihinden tarihinden en az 10 (on) gün önce teslim etmeniz gerekmektedir. Başvurunuzda bir eksiklik / hata olması durumunda mail adresinize dönüş yapılacaktır. Mail kutunuzu aktif olarak kontrol etmeniz gerekmektedir.

6) Staj defterimde ve/veya sicil fişimde imza eksiklikleri var, defterimi değerlendirme de bir sorun olur mu?

Staj defterindeki/sicil fişindeki imza eksikliği olması durumunda fakülte staj esaslarında da belirtildiği gibi staj raporu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

7) Stajımın yarısı / tamamı reddedildi, nasıl itiraz edebilirim?

Staj değerlendirme sonuçları bölüm başkanlığınca ilan edilir. Stajı reddedilen öğrenci staj sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde bölüm başkanlığına itiraz edebilir.

8) Staj sonuçlarına itirazlar ne zaman açıklanır?

Staj sonuçlarına yapılan itirazlar staj komisyonu tarafından incelenerek en geç 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlanır. Durum değişiklikleri, ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

9) Mezun durumundayım, hangi dönemlerde staj yapabilirim?

Mezun durumdaki (tüm derslerini geçmiş yalnızca stajı/stajları kalmış) öğrencilerimiz istedikleri zaman diliminde staj yapabilirler. Öğrenciler staj başvurusu sırasında mezun durumda olduğunu mutlaka belirtmelidir.

10) İçinde bulunduğum yarı yıl dersim olmadığı için ders kaydı yapmadım ama staj başvurusu yapmak istediğimde OBİSİS’de “Öğrencilik hakkınız bulunmadığı için staj başvurusu yapamazsınız” uyarısını alıyorum. Ne yapmalıyım?

Öğrenci işleri ile iletişime geçip bir günlüğüne staj başvurusu yapmak için ders kayıtlarının açılmasını talep edebilirsiniz.

11) Azami süremi doldurdum. Staj yapmak istiyorum, ama staj başvurusu yapmak istediğimde OBİSİS’de “Öğrencilik hakkınız bulunmadığı için staj başvurusu yapamazsınız” uyarısını alıyorum. Ne yapmalıyım?

Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerimiz için harç yatırma dönemlerinde öğrenci işleri tarafınca yayınlanan duyurulara göre işlem yapılmaktadır. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz yapılması gerekenleri öğrenci işleri ile tamamladıktan sonra Obisis üzerinden staj başvurularını yaparak durumlarını açıklayan bir dilekçe ekleyerek Soru 3’ te açıklanan şekilde staj başvurularını tamamlayabilirler.

12) Şehir dışında yaşıyorum, staj başvuru evraklarını elden teslim etmek zorunda mıyım?

Belgelerinizi ıslak imzalı şekilde taratılmış olarak (mobil uygulamalar kullanılabilir) .pdf uzantılı olacak şekilde ymstaj@erciyes.edu.tr e-posta adresine göndererek başvurunuzu yapabilirsiniz. (İntibak, Çalışılan süreyi staj olarak saydırma ve Zorunlu staj belgeleri hariç)

13) Stajımın bir/birkaç günü dönemin ilk haftasına / sınav haftasına denk geliyor. Stajımı yapabilir miyim?

Staj esasları gereğince ders ya da sınavları aksatacak tarihlerde staj yapamazsınız.

14) Sadece Bitirme Ödevi / Design Project derslerini alıyorum. Dönem içinde staj yapabilir miyim?

Öğrencinin dönem içinde 08:00-17:00 arasında devam zorunluluğu olduğu ders varsa ilgili dönem içinde staj yapamaz. Ayrıca sadece Bitirme Ödevi / Design Project dersleri alan ve devamdan muaf olmayan öğrenciler de dönem içinde staj yapamazlar.

15) Bütünleme sınavları devam ederken staj yapabilir miyim?

Evet bütünleme dönemlerinde staj yapabilirsiniz.

16) Yaz okulunda staj yapabilir miyim?

Hayır. Eğer yaz okulu alıyorsanız yaz okulunu kapsayan hiçbir süreçte staj yapamazsınız.

17) Vize / final haftasında staj yapabilir miyim?

Hayır, yapılamaz. Vize haftaları (değişikliklik gösterse de) genellikle eğitim öğretim döneminin 8. haftası olarak planlanmaktadır. Final tarihleri ise akademik takvimde yer almaktadır. İlgili tarih ve sonrası için başvuru yapmanız halinde ve stajınızla sınav tarihinin çakışması durumunda stajınız iptal edilir, tarihleri ayarlama konusunda sorumluluk ilgili öğrenciye aittir.

18) Vize haftası ne zaman başlar, hangi tarihe kadar stajımı tamamlamalıyım?

Fakültemizde vize haftaları (değişikliklik gösterse de) genellikle eğitim öğretim döneminin 8. haftası olarak planlanmaktadır. Tarihleri ayarlama konusunda sorumluluk ilgili öğrenciye aittir.

19) Zorunlu staj belgesini nasıl imzalatabilirim?

Zorunlu staj belgesindeki ilgili alanlarını doldurup ıslak imzalı olarak bölüm sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir.

20) Mezun durumundayım staj defterimi ne zaman teslim etmeliyim?

Mezun durumunda olan öğrenci, staj defterini toplama zamanlarını beklemeden defterini ve kapalı zarfta sicil fişini Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanlığına teslim edebilir. Bu durumdaki öğrencilerimizin defterlerine, ek olarak tüm dersleri başardığını gösteren obisis’ten temin edecekleri transkript belgesini eklemeleri gerekmektedir. Transkript eklenmeyen staj defterleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

21) Mezun durumundayım staj defterimi teslim ettim, ne zaman değerlendirilir?

Mezun durumdaki öğrencilerin defterleri, staj esaslarında defterlerin toplama dönemlerinde toplanılacağı belirtilse de, öğrencinin bu dönemi beklememesi için bu dönem dışında da alınmaktadır. Değerlendirme süresi ise bölüm işlerinin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte mümkün olan en kısa sürede yapılmaktadır. Defter değerlendirildiğinde sisteme girilecektir.

22) Hafta sonu staj yapabilir miyim?

Staj yaptığınız iş yeri haftada 6 (altı) iş günü çalışıyor ise cumartesi günleri de staj yapabilirsiniz. Pazar günleri staj yapılamaz.

23) 20 günlük stajımın yarısı kabul oldu. Geri kalanı için kaç günlük staj başvurusunda bulunmalıyım?

10 iş günü için staj başvurusunda bulunmalısınız ve bu durumu anlatan bir maili ymstaj@erciyes.edu.tr adresine göndermelisiniz.

24) Aynı işyerinde iki stajımı da yapmak istiyorum ne yapmalıyım?

Aynı işyerinde iki staj yapabilmek için gerekçenizi belirten ıslak imzalı bir dilekçeyi taratıp (mobil uygulamalar kullanılabilir) staj için gerekli olan diğer belgelerle birlikte ymstaj@erciyes.edu.tr mail adresine göndermelisiniz.

25) Staj süreleri kaç gün?

Her iki staj da 20 iş günü olmak üzere toplamda 40 iş günüdür.

26) Yatay/dikey geçiş yaptım. Daha önceki okulumda yaptığım stajı saydırmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Yatay/dikey geçiş ve ÖSYM sınavları ile yeniden kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim Gördüğü programda kabul edilmiş stajları için denklik talep edebilirler. (Yazılım Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama İlkeleri 8.a.)

27) Yazılım mühendisliği faaliyetleri gösteren bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaktayım. Çalıştığım süreyi stajıma saydırabilir miyim?

Yazılım mühendisliği ile ilgili en az 6 ay kesintisiz olarak aynı işyerinde çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, çalışma sürelerini ve unvanlarını belgelendirmek koşuluyla staj uygulaması kapsamında önceki öğrenmelerin tanınması için başvuruda bulunabilirler. (Yazılım Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama İlkeleri 8.b.)

28) Hem yatay/dikey geçiş yaptım hem de yazılım mühendisliği faaliyetleri gösteren bir işyerinde en az 6 ay çalıştım. İki stajımdan da muaf olabilir miyim?

Toplamda en fazla 20 iş günü (yani bir staj) için staj denkliği alınabilir.

29) 10 günden az staj yapabilir miyim?

Hayır.

30) Staj yaptığım iş yerinde hangi mühendislerin olması gerekmektedir?

Bilgisayar, Yazılım, Elektrik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme mühendislerinden birinin çalışıyor olması gerekmektedir.

31) Erasmus ile staj yaptım, stajımı nasıl teslim etmeliyim?

Staj defteri ve kapalı zarf içinde imzalı staj sicil fişi ile staj teslim tarihlerinde stajınızı teslim etmelisiniz.

32) Erasmus ofisi veya intibak komisyonu stajımın denkliğini kabul etti. Stajım ne zaman OBİSİS’de görünür?

Staj değerlendirme ve denklik verme işlemleri staj komisyonuna aittir. Yazılım mühendisliği bölümü staj uygulama ilkelerindeki işlem adımlarını takip etmelisiniz.

33) Stajyer öğrenci programı ile uzun dönemlik stajyerlik yapmaktayım. Stajıma saydırabilir miyim?

Stajyer öğrencilik programları zorunlu stajlar yerine geçmemektedir. Staj ilkelerine uygun staj yapılmalıdır.

34) Aynı anda hem stajyer öğrenci programına dahil olup hem de yüz yüze zorunlu stajımı yapabilir miyim?

Eğer stajyer öğrenci programı haftada en fazla 1 gün ise haftanın geri kalan 5 günü art arda olacak şekilde (Pazar hariç) için staj başvurusunda bulunabilirsiniz.

35) Staj başvurum Obisiste onaylandı. SGK Giriş Bildirgesi ne zaman yansır?

Başvurunuz onaylandıktan sonra sicil fişiniz Obisis sistemine yansıyacaktır. SGK Giriş Bildirgeniz ise sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra staj başlangıç tarihine yakın Obisis sistemine yansıyacaktır.

36) Başvuru sırasında Pandemi Dönemi Yüz Yüze Taahhüt Dilekçesi eklemeli miyim? Bu belgeye nasıl ulaşabilirim?

Aksi belirtilmediği sürece Pandemi Dönemi Yüz Yüze Staj Taahhüt Dilekçesinin toplanması gerekmektedir. Dilekçeye bölüm sitemizdeki staj bölümünden ulaşabilirsiniz.

37) İlk stajımı yaparken ikinci staj için başvuru yapabiliyor muyum?

Evet, öğrencinin birinci stajı bitmese dahi staj bitiş tarihinden sonrası için şartlar sağlanırsa ikinci staj başvurusu yapabilir.

38) İlk stajımı tamamladıktan sonra staj defterini teslim etmeden ikinci stajımı yapabiliyor muyum?

Evet, ilk staj bittiyse 2. staja başvuru yaparak stajınıza başlayabilirsiniz.

39) Stajımın kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

Defter toplama döneminde toplanan defterlerin sonuçları bölüm web sayfası üzerinden ilan edilir. Mezun durumdaki öğrenciler için Obisis’teki kabul gün sayısı boş değilse değerlendirildiği anlamına gelir (0 yazması stajın değerlendirilip reddedildiği anlamına gelir).

40) Sicil fişine nasıl erişebilirim?

Obisis’ten alarak işyerine verebilirsiniz.

41) Staj tarihlerini nasıl ayarlayabilirim?

Staj tarihlerinin esaslarda belirtilen yaz okulu, sınavlar ya da derslerle çakışmaması vb. durumlarını ayarlayarak başvuru yapmak tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Bu durumda olan stajlar onaylanmaz / iptal edilir.

42) Uzaktan (remote) staj yapabilir miyim?

Bölümümüzde uzaktan (remote) staj kabul edilmemektedir.

43) Stajımın yarısı kabul edildi. Kalan yarısını aynı işyerinde yapmak için komisyon onayı almam gerekir mi?

Hayır. Kalan yarım stajınızı yarım kabul aldığınız işyerinde komisyon onayı almadan yapabilirsiniz.

44) Zorunlu staj formuna nereden erişebilirim?

Zorunlu staj formuna ERÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinden (https://ogrisl.erciyes.edu.tr/tr/staj-formlari) erişilebilir. Bu belge imza için gönderilirken boş belge gönderilmemeli, iş yeri bilgileri ve staj gün sayısı yazılı halde gönderilmelidir.

45) Sigorta işlemleri için kiminle görüşmeliyim?

SGK işlemleri öğrenci işleri tarafından yapılmaktadır.

46) Şehir dışında yaşıyorum, staj defterimi nasıl teslim etmeliyim?

Staj defterleri, belirlenen dönemlerde imza tutanağına ıslak imza atılarak bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir. Hiçbir şekilde ulaşım imkanı olmayan öğrencilerimiz, meydana gelebilecek tüm sorumluluğu kendileri kabul ederek kargo ile defterlerini gönderebileceklerdir.