MÜDEK Sertifikasyonu


MÜDEK Sertifikasyonu

    Halihazırda ERU Mühendislik Fakültesinde birçok Mühendislik bölümünün uluslararası denklik sertifikasyonu bulunmaktadır. Ayrıca fakültemizde uluslararası MÜDEK sertifikasyonu için faal bir çalışma grubu bulunmaktadır.  Bu çalışma grubunda sertifikasyon çalışması yürüten bölümlerin temsilcileri bir araya gelerek deneyimlerini ve sertifikasyon çalışmalarının sonuçlarını paylaşmaktadırlar.

     Yazılım mühendisliği bölümü bünyesinde ise 2022 yılında uluslararası MÜDEK sertifikasyon komisyonu oluşturulmuştur. Bir mühendislik bölümünün sertifikasyon denkliğini kazanması için ilk mezunlarını vermesi ve mezun öğrencilerin memnuniyet anketlerinin elde edilmesi gerekmektedir. ERU yazılım mühendisliği bölümünde uluslararası denklik sertifikasyonunun en kısa sürede temin edilmesi için özen gösterilmekte ve bu doğrultuda gerekli hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.