Eğitim ve Öğretimin İlkeleri ve Amaçları

Mezunlarımızın problemlere bilimsel araştırma temelli analitik yaklaşımla yaklaşması, yaşam boyu öğrenim ilkesini benimsemesi, mühendislik tasarım kabiliyeti kazanması, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak projeler üretmesi, etik değerlere sahip olmaları ve liderlik vasfı ile takım çalışmaları yürütebilmeleri amaçlanmıştır. Bu amaçlara ulaşmak için benimsenen temel eğitim öğretim ilkelerimiz şunlardır:

Analitik Yaklaşım: Neden sonuç ilişkilerini sorgulayan ve kavramsal bağıntıları keşfetmeye yönlendiren bir eğitim yaklaşımı benimsenmiştir. Tüm derslerde başvuru kaynakları bu ana fikir doğrultusunda dünyanın önde gelen başvuru kitapları arasından seçilir. Öğrencinin bilgiyi hazır alması değil, kavramsal bağıntılarla olabildiğince kendisinin üretmesi teşvik edilir. Böylece mezunlarımızın rasyonel ve analitik mühendislik bakış açısıyla donatılması hedeflenmektedir.

Yaşam Boyu Öğrenim: Müfredatımız, uluslararası ölçütlere göre fen ve mühendislik bilimlerinde öğrencilerimizi temel yöntemler ve bilimsel bakış açısı ile donatacak biçimde hazırlanmıştır. Bu temel üzerinde bireyin bağımsız olarak öğrenebilmesi önemle teşvik edilir. Yaşam boyu öğrenmenin yöntemi ve araçları konusunda öğrencilerimiz deneyim sahibi olurlar. Mezunlarımız yaşam boyu gelişmeye ve öğrenmeye açık mühendisler olarak iş hayatına başlayacaklardır.

Bilimsel araştırma: Bölümümüzün bir başka önceliği öğrencilerimize bilimsel araştırma yapma disiplini kazandırmaktır. Bilimsel araştırma yapma becerisi evrensel geçerliliği olan bir kabiliyettir. Bu nedenle, öğrencilerimizin bilimsel araştırma disiplini ile uygulamalar gerçekleştirmeleri sağlanır ve çalışmalarını akademik yazı gerekliliklerine uygun olarak sunabilmeleri hedeflenir.

Proje Üretimine Dayalı Eğitim: Öğrenciler üniversite eğitimine başladıklarında genellikle mesleki anlamda boş bir özgeçmiş sayfası ile başlarlar. Diğer taraftan hem yurt içinde hem de yurt dışında firmalar uygulama deneyimlerini kanıtlayan dolu bir özgeçmiş belgesi görmek isterler. Bu nedenle eğitim ve öğretimin ilk yılında öğrenciler kariyer planlama dersi ile desteklenir. Bireysel eğilimlerine göre mühendislik fakültesi rehber öğretim üyeleri eşliğinde hedefleri belirlenir. Öğrencinin bireysel hedefleri doğrultusunda yazılım araç gereçleri ve uygulama deneyimleri ile dolu bir özgeçmişin mezun olmadan önce oluşturulması yönünde öğrenci yönlendirilir. Mezunlarımızın, proje üretimine dayalı bir eğitim anlayışı ve uluslararası aranan nitelikleri karşılayan dolu bir özgeçmiş ile mezun olması bölümümüzün öncelikli bir hedefidir.

İş Birliği ve Liderlik Yapma Kabiliyeti: Verimli bir meslek hayatında etkin işbirliği ve sosyal iletişim becerileri çok önemlidir. Bunun yanı sıra yapılan bir işin teknik bakımdan kalitesi kadar o işin sunumu da önemlidir. Hatta bazen işin ne kadar iyi sunulduğu veya pazarlandığı işin teknik içeriğinden daha etkili olabilir. Bu nedenle, eğitim süresince topluluk önünde konuşma, akademik sunum ve yazma, sosyal iletişim becerileri ve liderlik becerileri konusunda derslerle öğrencilerimiz desteklenir. Proje uygulamalarında takım çalışmalarına yönlendirilirler ve takımdaki her bir bireyin etkin görev alması önemsenir. Yapılan işin özgüvenli ve etkin bir iletişim dili ile sunumu istenir. Ayrıca öğrencilerimiz öğrenci değişim programlarıyla Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde en az bir dönem yurt dışı eğitim almaya teşvik edilirler. Mezunlarımızın; özgüveni yüksek, rahat Türkçe ve İngilizce konuşabilen, iş birliği ve liderlik yapma kabiliyeti olan ve farklı kültürlerle uyumlu çalışabilen bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenir.

Mühendislik Tasarım Kabiliyeti: Bir işi öğrenmenin en iyi yolu o işi kişinin kendisinin yapmasıdır. Bu ana fikrin uygulanması eğitimin içeriğinde öncelikli bir ilke olarak benimsenmiştir. Yazılım mühendisliği sadece yazılımla veya programlamayla ilgili değildir. Öğrencilerimiz, bilgisayarın bir makine olarak nasıl çalıştığını öğrenirler. Bu amaçla, müfredata sayısal mantık devrelerinin tasarımı ve takiben verilen bilgisayar mimarisi ve tasarımı dersleri eklenmiştir. Birbirini tamamlayan bu derslerle öğrenciler, en basit elektronik devre elemanlarından başlayarak kendi yonga (çip) tasarımlarını geliştirirler. Geliştirdikleri yongaları birleştirerek eğitim amaçlı basit bir mikrobilgisayar tasarımı oluşturur ve test ederler. Daha sonra öğrenciler, yaptıkları mikrobilgisayar sistemi için kendi derleyici yazılımlarını ve kendi programlama dillerini tasarlar, uygular ve test ederler. Öğrencilerimizin parçalardan bütüne gelen yaklaşımla bir bilgisayar tasarlamalarını ve bu özgüveni kazanmalarını çok önemsiyoruz. Yazılım mühendislerini programcılardan farklı kılan bir özellik mühendislik temel bilgileri, mühendislik bakış açısı ve tasarım kabiliyeti ile yazılım geliştirme kararlarını verebilmeleridir. Bu özellik yazılım/bilgisayar mühendislerini, donanım parçaları ile tümleşik büyük çaplı yazılım sistem ve projelerinin yürütülmesinde karar verici ve yönetici olarak öne çıkarır. Eğitim kapsamında bulunan bilgisayar işletim sistemleri, bilgisayar ağları, biçimsel dillerle otomat tasarımı vb. dersler, tasarım kabiliyeti ve donanım kavrayışını genişletir. Müfredatın son iki yılı yazılım tasarımı üzerinde özelleşen dersler içerir. Mezunlarımız yazılım tasarımına ilişkin süreçleri, bu süreçlere esas endüstriyel ve uluslararası normları tanır ve bunlara uygun yazılımlar tasarlayarak mezun olurlar.

Etik Değerler: Çalışkanlığı, erdemleri ve etik değerleri öne alan yaklaşım, eğitim ve öğretimin ana ilkelerinden birisi olarak belirlenmiştir. Hak edilerek kazanılmış bir diploma sadece bireysel değil aynı zamanda toplumsal bir kazanımdır. Tam tersi bir durum ise toplumsal bir kayıptır. Çalışkanlığın, erdemlerin ve etik değerlerin güçlendirilmesi hem bireye hem de topluma pozitif geribildirimlerle katkı sağlar. Emeğin ve fikri mülkiyet haklarının uygun biçimde korunduğu toplumlar fikri üretkenliğe daha müsait olurlar. Bu nedenle öğrencilerimiz; çalışkan, erdemli ve etik değerleri önemseyen bireyler olarak çalışmaya teşvik edilirler.

Çağın Sorunları Hakkında Bilgi: Geçmişin antik toplumlarının tartışmasız ve mutlak doğrular olarak kabul ettikleri inançları, bugünün mitolojik efsanelerine dönüşmüştür. Toplumsal kabuller, zamana ve güç odağına bağlı olarak çeşitli yönlere savrulurken bilimsel yaklaşımın esas aldığı evrensel ilkeler geçerliliklerini çağlar boyunca korur. Bizler bu nedenle sorgulamaya, eleştiriye ve özgür düşünceye açık, evrensel doğruları arayan ve yaşam biçiminde bilimsel bir bakış açısını benimseyen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizi, gelişmiş ve müreffeh toplamların neden geliştiğini, geri kalmış olanların neden geri kaldığını araştırmaya teşvik ediyoruz. Bunun için müfredata astronomi, ekonomi, bilimin tarihi vb. çeşitli seçmeli dersler eklenir. Geçmişin felsefesini, toplumlarını ve kültürleri önyargısız karşılaştırabilen ve bugünün sorunlarına tarafsız ve rasyonel bir bakış açısıyla bakabilen mezunlar vermeyi hedefliyoruz.

Sosyal Etkinlik: Yaşam sadece iş hayatından ibaret değildir. İnsan sosyal bir canlıdır ve dengeli bir yaşam düzeni oluşturulması için çeşitli sosyal ilişkiler ve aktivitelerle yaşam düzeninin zenginleştirilmesi gerekir. Çeşitlenen sosyal etkinlikler ve ilişkiler, yoğun beyin gücü ile çalışan meslek sahiplerinin zihnini dinlendirir, yorgunluk etkisini azaltır ve yaşam sevincini pekiştirir. Çalışmaya mola vermiş, meşguliyetten ve yorgunluktan arındırılmış bir beyin, işbaşında daha da üretkendir. Bu nedenlerle mühendislik eğitiminin ilk yıllarında öğrenciler, ilgi alanlarına göre öğrenci kulüplerinde sosyal etkinliklere katılmaya özellikle teşvik edilirler.

Sağlık ve Spor: Damlayan bir suyun taş üstünde büyük oyuklar oluşturması vb. istikrarla devamlılığı olan fiziksel etkiler, zamanla belirgin aşınmalara sebep olur. Doğaya benzer biçimde, insan bünyesinde omurganın aynı noktalarına sürekli ve istikrarla yük binmesi olumsuz etkilere yol açabilir. Uzun süre masa başında oturarak ve monitöre bakarak çalışma düzeni, zamanla iskelet ve kas sisteminde belirli noktalarda yük etkisi oluşturur. Bu tip bir çalışma düzeninde ileriki yıllarda bel fıtığı, boyun fıtığı veya gözlük kullanım gereksinimi ortaya çıkabilir. Bu nedenlerle sağlığı koruma için en başından, molalı çalışma disiplini, hareketliliğe yer veren bir yaşam düzeni ve/veya spor disiplini oluşturulmalıdır. Bu hareketliliği sağlamak amacıyla biz öğrencilerimizi düzenli fiziksel hareketlilik içeren etkinliklere teşvik ediyoruz. Üniversitemiz bünyesinde çeşitli spor kulüpleri, gezi kulüpleri ve folklor/dans kulüpleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, eğitimleri süresince hareketlilik sağlayan etkinliklere katılma yönünde desteklenir ve teşvik edilirler.

Disiplinler Arası Çalışma: Sanayi devrimi kol gücünün yerini makinaların almasını sağladı. Bilgisayarların hayatımıza girmesi ile beraber tüm makinalar bir bilgisayar sistemine dönüştü. Bugün etrafımızda teknolojiye dair gördüğümüz makinaların, araç gereçlerin hemen hemen hepsi yazılımlarla çalışıyor. Yazılımlar artık sadece makinalar için değil canlıları değiştirmek için de yapılıyor. Örneğin bir virüsün protein yapısı ve geliştirilecek anti virüsün etkinliği yazılımlarla analiz ediliyor. Benzer biçimde bakterilere karşı etkili antibiyotiklerin kimyası yazılımlarla tasarlanabiliyor. Artık araştırmacılar insanın genom yapısını, başka bir değişle doğanın yazılımını, insan yapımı yazılımlarla keşfetmeye çalışıyor. Bu açıklamalarda örneklendiği üzere yazılım mühendisliği doğayı inceleyen veya teknolojik araç gereç kullanan tüm bilim dallarıyla ilgilidir. Bu nedenle; biyomedikal, kimya, fizik vb. derslerle farklı disiplinlerle birlikte çalışmak için gerekli teknik altyapı öğrencilerimizde oluşturulur. Disiplinler arası çalışma için mühendislik uygulamalarının gerektirdiği teknik bilgiler öğrencilere aşamalı olarak verilir. Öğrencilere modern mühendislik ve yazılım geliştirme araçlarını kullanma becerisi kazandırılır.