İdari Personel
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Adı Soyadı
: Çiçek Kınış Çalı
Görevi
:
Telefon
: 32500
E-Posta
: ym@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı