İntibak

İNTİBAK İŞLEMLERİNDE İZLENECEK ADIMLAR:

 1. İntibak işlemi yapmak isteyen öğrenci, öncelikle Üniversite Genel Öğrenci İşleri Merkezi’nden intibak paneli açtırmalıdır.
 2. Öğrenci, muaf olmak istediği dersleri, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS) intibak bölümü ders ekle kısmından (derslerin İngilizce adlarıyla birlikte) sisteme girecek ve mutlaka onaya gönderecektir. Onaya gönderilmeyen başvurular değerlendirilememektedir.
 3. OBİSİS’ten ders ekleme işlemini tamamlayan öğrenci, onaylı ders içerikleri, onaylı transkripti ile birlikte, aşağıda bulunan OFRM06-SINIF İNTİBAK VE DERS MUAFİYET DİLEKÇESİ'ni doldurarak Başvuru dosyasını bölüm araştırma görevlilerine teslim etmelidir.
 4. İntibak işlemi tamamlandıktan sonra öğrenciler OBISIS üzerinden intibak raporunu alarak, ders seçimini yapmak üzere, öğrenimine devam edeceği sınıfın ders danışmanı ile irtibata geçerek ders kayıt işlemlerini tamamlayacaktır.


DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • İntibak başvuruları yalnızca öğrencinin ilk kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının Güz ders dönemi başlangıcındaki ilk 2 hafta içerisinde yapılmaktadır.
 • Başvuru dosyaları fiziki olarak teslim edilmelidir. E-posta yoluyla gönderilen başvuru dosyaları değerlendirilmeyecektir.
 • Öğrencinin, öğrenim göreceği bölümün ders içerikleri ve ders bilgi paketlerini incelemesi, muafiyet için uyumlu dersleri seçmesi açısından önemlidir.
 • Öğrenci, başarısız olduğu (kaldığı) derslerden muaf olamaz. Bu derslerin sisteme girilmesine gerek yoktur.
 • Muaf olunmak istenen derslerin hem transkriptte yer alması hem de bu derslerin ders içeriklerinin bulunması gerekmektedir.
 • İntibak işlemi, her dönem için ayrı ayrı değil, yalnızca 1 kez yapılmakta ve öğrencinin öğrenim göreceği tüm yarıyılları kapsamaktadır. Bu sebeple, öğrenci OBİSİS üzerinden muaf olmak istediği dersleri belirlerken, fakültemizde okuyacağı bölümün tüm yarıyıllarını dikkate alarak ders ekleme yapmalıdır.
 • İntibakı yapılan öğrencinin ders kaydı tamamlanmış sayılmaz. İntibak işleminin ardından, öğrencinin mutlaka ders danışmanıyla birlikte ders seçimi yapması gerekmektedir.
 • Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarından gelen öğrencilerin Öğrenim Protokolü ve Transkriptlerini getirmeleri yeterlidir.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili hususlar Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmiştir:

 1. Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0) sıfırdır.
 2. Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.
 3. Ham başarı puanı; dönem veya yıl sonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavların puan ortalamasının % 40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.
 4. Ham başarı notları, birimlerin yaptıkları tercihe göre, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden biri kullanılarak veya yine birimler tarafından belirlenen mutlak not dönüşüm tabloları aracılığıyla belirlenir.
 5. Üniversitede kullanılan 4’lük sistem başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 


Başarı NotuKatsayıBaşarı Derecesi
AA4.0Mükemmel
BA3.5Pekiyi
BB3.0İyi
CB2.5Orta
CC2.0Yeterli
DC1.5Kalır
DD1.0Kalır
FD0.5Kalır
FF
0.0

Kalır    

      6. Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir.


İNTİBAK KOMİSYONU:

Dr. Öğr. Üyesi Fatih SARIKOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı TEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Nur KAÇMAZ


BÖLÜM ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ:

Arş. Gör. Yasemin ERŞEPÇİLER CAMBAZ

yasemincambaz@erciyes.edu.tr    -    Dahili: 32521

Arş. Gör. Erdemhan ÖZDİN

erdemhan@erciyes.edu.tr              -    Dahili: 32519

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İntibak Yönergesi'ne ve Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine  aşağıdaki dosyalardan erişilebilir.